miMakker Zusje

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

miMakker Zusje kan persoongegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van miMakker Zusje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan miMakker Zusje verstrekt. miMakker Zusje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom miMakker Zusje gegevens nodig heeft

miMakker Zusje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan miMakker Zusje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een bezoek van miMakker Zusje.

Hoe lang miMakker Zusje gegevens bewaart

miMakker Zusje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

miMakker Zusje verstrekt uw persoonsgegevens aléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van miMakker Zusje worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ln.ejsuzrekkamim@ofni. miMakker Zusje zal zo snel mogelijk, maar binenn vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

miMakker Zusje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van miMakker Zusje maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door miMakker Zusje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met miMakker Zusje via ln.ejsuzrekkamim@ofni of het contactformulier.

Contact

Mary de Vette
miMakker ZusjeBroenkoel 1
6464 GV Kerkrade
LimburgNederland
M: 06-39492079
E: ln.ejsuzrekkamim@ofni
W:

KvK: 77134532