miMakker Zusje

De miMakkusmethode

Een miMakker is een clown die in het contact gebruik maakt van de miMakkusmethode. De miMakkusmethode staat voor contact van hart tot hart met mensen met een cognitieve - of verstandelijke beperking, voor wie taal niet meer vanzelfsprekend is.

Mensen met een verstandelijke beperking of dementie leven vaak in hun eigen wereld. Of in de wereld van vroeger. Het is moeilijk voor ze om in het hier en nu aansluiting te vinden. Dat kan heel eenzaam zijn. Daarom zegt een miMakkus clown (miMakker) altijd JA en gaat zij mee met de belevingswereld van de ander. Om even samen te beleven. Om even samen te zijn.

De miMakker is volledig gelijkwaardig aan de bewoner, is een echt maatje. Zij luistert met haar hart door de soms vreemde taal van de bewoner heen en spreekt de lichaamstaal. De miMakker en de bewoner zijn ongeremd zichzelf: beiden houden zich niet bezig met gewoonten en regels. Voor de miMakker moet niets, voor de bewoner moet niets meer. Dus kunnen ze veel samen: zich samen verwonderen, zich samen laten verrassen, samen de draad kwijt raken en opnieuw beginnen, samen beleven. En elke reactie/ emotie is goed.

De miMakker komt geen voorstelling geven, maar speelt in op wat er op dat moment is. De bewoner heeft de volledige regie over het spel dat ontstaat. Het is de bewoner die aangeeft wat we samen gaan doen en in hoeverre hij/zij contact wil op dat moment.

De benaderingswijze van de miMakker is gebaseerd op rust en respect en resulteert vaak in meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning. Niet alleen bij één bewoner, ook bij de groep en haar medewerkers.

Voor meer informatie zie ook www.mimakkus.nl.